Velkommen.

                  

 


Næste møde/foredrag i SVOO

På grund af covid-19

Hej alle.

Godt nytår. Håber I alle har det godt. Bestyrelsen har besluttet, at vi desværre er nødt til at aflyse de møder,der var planlagt  til og med april. Vi synes ikke, at vi tør stole på,at situationen med corona bliver bedre lige foreløbig. Der kom ikke ret mange af medlemmerne til de møder, der blev afholdt i efteråret .Det lokale, vi blev tilbudt på Gåsetårnsskolen, var ikke optimalt, og vi kan ikke være sikre på,om vi i det hele taget kan blive ved med at komme ind på skolen.Vi håber at kunne starte op igen  til september og de foredrag vi skulle have haft i foråret vil vi sætte på programmet senere.

Hilsen Lykke,formand

 

 

Tirsdag 19-01-2021

aflyst

”Alle tiders værste plage – pestens lange linjer”

Michael Dupont

fra rigsarkivet kommer og fortæller om hvor og hvornår pesten ramte og hvad det betød for vors forfædres liv.


Tirsdag 16-02-2021

aflyst

”At skrive en slægtsbog”

Bent Straagaard

fortæller om hvordan man bruger slægtsforskning til at udgive en bog.


Tirsdag 16-03-2021

aflyst

”Generalforsamling”

Før den årlige generalforsamling vil der være et foredrag. –emne følger. Derefter afholdes generalforsamling


Tirsdag 20-04-2021

aflyst

”Reventlow-og skolelovenl”

Historiker Jesper Munk

tager os med til en dag i skolen på godset i 1790 erne. Hvad var formålet med skoleloven 1814?

 


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 200 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail:
laila@vaksdata.dk

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Mogens Ugleholt Hansen

 4773 Stensved

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

 

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 100,00.

 

Nye indlæg