Dagsorden generalforsamling 2023

Dagsorden for SVOO’s generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning: (ved formanden)
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: (Ved kassereren)
4. Budget for næste år fremlægges til godkendelse: (Ved kassereren)
5. Indkomne forslag: Skal sendes på mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

6.  Fastsættelse af kontingent (Ved formanden)
7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
•   A. Laila Herskind er på valg (modtager genvalg)
•   B. Leif Nørskov (modtager ikke genvalg)

Lene Berg Christiansen stiller op til valg
8. Valg af 2 suppleanter:
9. Valg af revisor: Hanne Hejlesen Larsen modtager genvalg
10. Eventuelt: