Generalforsamling

Referat af generalforsamlig for

Slægtsforskerforningen for Vordingborg og omegn tirsdag den 22. marts 2022

 1. Gert Jerrebo valgt til dirigent
  Elsebeth Grüning som referent stemmetællere: applaus
 2. Formandens beretning ved Lykke Christensen godkendt. Se bilag
 3. Revideres regnskab fremlagt af Laila Herskind og godkendt. Se bilag
 4. Nyt budget for 2023 godkendes efter tilføjelse af gebyr bank under udgifter. Se bilag
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Kontingenterne hæves fra 2023 til:
  300 kr./ år
  180 kr. / halvår
   80 kr./ foredrag
  Betales senest 1.3.2023
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lykke Christensen genvalgt
  Henning Stage genvalgt
  Elsebeth Grüning genvalgt
 8. Valg af suppleant(er)
  Lene Berg
 9. Valg af revisor
  Hanne Hejlesen genvalgt
  Gert Jerrebo genvalgt
 10. Her blev drøftet hvordan foreningen kan fortsætte
   – medlemstallet er kun 20 – 25
Elsebeth Grüning  6. april 2022

Referat