Velkommen.

                  

 


Næste møde/foredrag i SVOO

Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.

 

 

 

 

Tirsdag 22-02-2022

“At skrive en slægtsbog”

Bent Straagaard vil fortælle om,

hvordan man bruger sin slægtsforskning til at udgive en bog

 


 

Tirsdag 20-03-2022

“Generalforsamling”

Før den årlige generalforsamling vil der være et foredrag. –emne følger.

Derefter afholdes generalforsamling.


Tirsdag 26-04-2022

Nye kilder til 1900 tallet

Foredrag med Per Andersen

Det er en udvidelse til det foredrag , vi har haft , om slægtsforskning i 1900 tallet.


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 200 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail:
laila@vaksdata.dk

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Leif Nørskov

 

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

 

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 100,00.

 

Nye indlæg