Velkommen.

                  

 


Næste møde/foredrag i SVOO

Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.

 

Program for 2022 -2023

                 Starter 13-09-2022                       Velkommen til efterårs og vinter-                 sæsongen               

 

______________________________________________________________________

 

Tirsdag 13-09-2022

Åbent hus

Årets program præsenteres. Herefter fortæller arkivleder Berit
Christensen om Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. I Pausen
serveres kaffe/te og kage.


Tirsdag 27-9-2022
Caféaften.

Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden.

________________________________________________________________________

Tirsdag 11-10-2022
Slægtsforskernes Bibliotek og Mediastream

Per Andersen fra Slægtsforskernes Bibliotek vil fortælle om
biblioteket, som både indeholder fysiske bøger og flere tusinde
indskannede titler, som er søgbare. Desuden vil han fortælle om
Mediastream, hvor man kan søge i gamle aviser på nettet.


Tirsdag 25-10-2022
Caféaften.

Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden.


Tirsdag 8-11-2022

Ejendomshistorie- hvor boede vores forfædre

Michael Dupont fra Rigsarkivet vil fortælle om, hvor vi kan finde
oplysninger om, hvor vore forfædre boede.


Tirsdag 22-11-2022
Caféaften.

Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden.


Tirsdag 17-01-2023

Husmændenes vilkår 

Peter Korsgaard vil fortælle om husmændenes vilkår i 1800-tallet
og 1900-tallet, og hvor man skal gå hen for at få mere at vide om
sine husmænd


Tirsdag 31-01-2023
Caféaften.

Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden.

______________________________________________________________________-

Tirsdag 14-02-2023

Brug DAISY bedre

Ulrich Alster Klug giver et overblik over DAISYs opbygning og
demonstrerer hvordan det kan bruges til at finde indskannede
kilder og til at bestille materiale til læsning på læsesalene.


Tirsdag 28-02-2023
Caféaften.

Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden


Tirsdag 14-03-2023
Generalforsamling

Vi afholder den årlige generalforsamling.


Tirsdag 28-03-2023
Caféaften.

Program følger.


Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net.
Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.svoo.dk
Alle er velkomne også nye medlemmer


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 200 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail:
laila@vaksdata.dk

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Leif Nørskov

 

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

 

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 100,00.

 

Nye indlæg