Velkommen.

Næste møde/foredrag i SVOO

Efteråret 2017/Foråret 2018

Alle foredrag og cafeaftener er fra kl.: 19.00 til 21.00


Tirsdag 05-12-2017

”Besøg i Lokalarkivet i Langebæk”

Her mødes vi på Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. Her får vi en rundvisning og får svar på, hvordan en slægtsforsker kan få hjælp i lokalarkiverne?
Mangler du transport mulighed, eller har du plads i bilen, send en mail til Lykke på mail adressen: kogl@webspeed.dk, senest 27/11 og gerne tidligere.


Julegave fra

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie ønsker alle en rigtig

glædelig jul!

Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på vores hjemmeside www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med lægsruller, fattigvæsen, faderskabssager, skattemandtal samt opslagsværker, og meget meget mere..  Videoerne kan fra 1. december findes her: www.genealogi.dk/index.php/video

Med julehilsner

Samfundets bestyrelse

Billedresultat for gamle nisser billeder


Tirsdag 23-01-2018

”Når døden indtræder: Dødsattester og skifter”

Foredrag ved Michael Dupont

– Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skiftesager. Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om dødsårsag og fødested.

Vi skal også se på, hvordan man finder frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted at lede.

Michael Dupont er ansat på Rigsarkivet, Brugerservice og Formidling, Sekretariat med kommunikation og heraldik. www.sa.dk 


Tirsdag 06-02-2018

Kom til hyggelig ”Cafeaften”

Så er der igen hyggelig Caféaften, hvor medlemmer hjælper andre medlemmer med at komme videre, bare mød op og lad os lære af hinanden.

Måske er der nogen, der har nogen genveje, som vi andre ikke kender.


Tirsdag 20-02-2018

”Den nye persondataforordning”

samt – ”Hvordan får man gode illustrationer tilknyttet sin slægtsforskning”
Per Andersen kommer denne aften og dækker to forskellige emner:
I maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft, og det kan give nogle ændringer til de i forvejen noget vanskelige regler, der findes for behandling af personlige oplysninger. Per har fulgt den nuværende persondatalov og den nye forordning tæt gennem mange år og vil belyse betydningen for slægtsforskere.
I den anden time vil Per fortælle om arbejdet med at illustrere sin slægtshistorie. Vi vil alle gerne have gode illustrationer, helst fotos af personerne. Det kan ikke altid lade sig gøre, men med lidt kreativitet kan man godt finde måder at levendegøre slægten på med illustrationer. Eksempler omfatter Det Kgl. Biblioteks billedsamling, lokalarkiver, historiske postkort, Panoramio og matrikelkort.
Links til Per Andersens hjemmeside www.familiesogning.dk


Tirsdag 06-03-2018

”Udvandrerne – hvem var de og hvor blev de af?”

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?
Foredrag ved Hans Peter Poulsen

se evt. mere på hjemmesiden www.hpp.dk, hvor der også er links til forskellige kilder til videre søgning af udvandrere.


Tirsdag 20-03-2018

”Den årlige Generalforsamling”

Efterfølgende holder vi ”Caféaften”, hvor vi tilbyder hjælp til løsning af andre medlemmers slægtsforsker problemer. Mere information om generalforsamlingen følger senere.


Tirsdag 10-04-2018

”Aner i København, københavnske aner” som ofte kan være svære at finde.

Deltag i workshop ved Kate Nielsen, og find dine egne aner.
Et oplæg af ca. ½ times varighed om at arbejde med forskellige kilder i København. Herefter er det medlemmernes tur til at finde egne aner i København, så tag din egen pc med.
Har du spørgsmål vedr. dette, må du meget gerne fremsende dem til Kate i god tid før workshoppen.
Se også Kate´s tilbud i det trykte program, om hjælp vedr. diverse spørgsmål i løbet af året, som kan indsendes til hende på mail adressen kate_nielsen@stofanet.dk


Alle møder begynder kl. 19.00 og afholdes på Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg.
P-plads findes ved indkørsel fra Glambæksvej.

Foredrag er gratis for medlemmer, men koster 50 – kr. for gæster.
Medbring gerne egen PC til møderne, der er trådløst net.

Tag også gerne kaffe/te eller andet med, der holdes normalt en pause midtvejs i foredraget.
Ændring/aflysning kan forekomme, hvis en foredragsholder er syg eller af anden årsag er forhindret i at komme.


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, er en forening hvor nye som gamle med interesse for slægtsforskning på hobbyplan kan mødes til hyggeligt samvær med ligestillede.

I foreningen forsøger vi i løbet af sæsonen, der løber fra efterår til forår, at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, således at der er noget for den helt nye i form af bl.a. små kurser og selvhjælpsgrupper, samt at krydre det hele med spændende foredrag, der også kan interessere den mere erfarne udi denne spændende hobby.

Møderne, som du kan læse mere om i kalenderen samt i div. omtaler, afholdes på Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg.

På hjemmesiden her, vil du løbende kunne finde omtale af aktiviteter, men siden vil også indeholde sider med arkivalier, spændende links og sikkert mere med relation til slægtsforskningens og lokalhistoriens spændende verden.

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kr. 150,00 til vores konto i Lollands Bank. Reg. Nr. 6220 Konto nr. 1103652, eller direkte til kassereren på en mødeaften.

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 75,00.

Seneste indlæg