Velkommen.

Næste møde/foredrag i SVOO

Foråret 2018/Efteråret 2018

Alle foredrag og cafeaftener er fra kl.: 19.00 til 21.00


Tirsdag 06-03-2018

”Udvandrerne – hvem var de og hvor blev de af?”

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?
Foredrag ved Hans Peter Poulsen

se evt. mere på hjemmesiden www.hpp.dk, hvor der også er links til forskellige kilder til videre søgning af udvandrere.


Tirsdag 20-03-2018

”Den årlige Generalforsamling”

Efterfølgende holder vi ”Caféaften”, hvor vi tilbyder hjælp til løsning af andre medlemmers slægtsforsker problemer. Mere information om generalforsamlingen følger senere.


Tirsdag 10-04-2018

”Aner i København, københavnske aner” som ofte kan være svære at finde.

Deltag i workshop ved Kate Nielsen, og find dine egne aner.
Et oplæg af ca. ½ times varighed om at arbejde med forskellige kilder i København. Herefter er det medlemmernes tur til at finde egne aner i København, så tag din egen pc med.
Har du spørgsmål vedr. dette, må du meget gerne fremsende dem til Kate i god tid før workshoppen.
Se også Kate´s tilbud i det trykte program, om hjælp vedr. diverse spørgsmål i løbet af året, som kan indsendes til hende på mail adressen kate_nielsen@stofanet.dk


Tirsdag 18-09-2018

”Åbent Hus – Hvordan kommer du i gang med at slægtsforske” Vi leder i kirkebøger og folketællinger, for at vise hvordan man finder sig selv og sine slægtninge. Kom og bliv inspireret til at finde dine aner.


Tirsdag 09-10-2018

”Cafeaften – hvor øvede medlemmer hjælper mindre øvede”.

NYT – NYT – nu er der også mulighed for medlemmerne, kort at fortælle om egne sjove/spændende/lærerige oplevelser med slægtsforskning, (aftales forinden med formanden).


Tirsdag 23-10-2018

 ”Fremmede i Danmark: Roepolakker og Romaer” Museumsinspektør Lene T. Buur kommer og fortæller om, hvordan man ved hjælp af forskellige arkiver stykker historien sammen, om indvandrerne der kom hertil i 1800 tallet.


Tirsdag 06-11-2018

Cafeaften med hjælp til selvhjælp – hvor vi også gerne hører, hvad medlemmerne har af spændende ting at fortælle.


Tirsdag 27-11-2018

”De sindsyge og de døde” Kom til et inspirerende foredrag med Michael Dupont, hvor han fortæller om, hvordan man finder dødsattester og andre oplysninger i sindsygehospitalernes arkiver.


Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net. Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.SVOO.dk Alle er velkomne også nye medlemmer, medbring gerne kaffe Ændring af programmet kan forekomme, hvis en foredragsholder er syg eller af anden årsag er forhindret i at komme.


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, er en forening hvor nye som gamle med interesse for slægtsforskning på hobbyplan kan mødes til hyggeligt samvær med ligestillede.

I foreningen forsøger vi i løbet af sæsonen, der løber fra efterår til forår, at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, således at der er noget for den helt nye i form af bl.a. små kurser og selvhjælpsgrupper, samt at krydre det hele med spændende foredrag, der også kan interessere den mere erfarne udi denne spændende hobby.

Møderne, som du kan læse mere om i kalenderen samt i div. omtaler, afholdes på Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg.

På hjemmesiden her, vil du løbende kunne finde omtale af aktiviteter, men siden vil også indeholde sider med arkivalier, spændende links og sikkert mere med relation til slægtsforskningens og lokalhistoriens spændende verden.

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kr. 150,00 til vores konto i Lollands Bank. Reg. Nr. 6220 Konto nr. 1103652, eller direkte til kassereren på en mødeaften.

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 75,00.

Seneste indlæg