Velkommen.

 


Næste møde/foredrag i SVOO

Efteråret 2017

   


Tirsdag d. 19-09-2017

”Åbent Hus”

Her vil Inger og Poul Hansen dele ud af deres store viden om ”Hvordan man kan slægtsforske – hvad kan man finde på nettet – og hvordan?”


Tirsdag 10-10-2017

”Kriminelle aner”

Kom og hør om, hvordan man får færden af kriminelle sager i slægten / Foredrag ved Ulrich Alster Klug

 


Tirsdag 07-11-2017

”En ane, en landsby og nogle erhverv”

Foredrag ved Søren Larsen, hvor Søren giver ideer til, hvordan man får fyldt noget historie på sine slægtstræer

 


Tirsdag 05-12-2017

”Besøg i Lokalarkivet i Langebæk”

Hvordan kan en slægtsforsker få hjælp i lokalarkiverne?

 

 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, er en forening hvor nye som gamle med interesse for slægtsforskning på hobbyplan kan mødes til hyggeligt samvær med ligestillede.

I foreningen forsøger vi i løbet af sæsonen, der løber fra efterår til forår, at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, således at der er noget for den helt nye i form af bl.a. små kurser og selvhjælpsgrupper, samt at krydre det hele med spændende foredrag, der også kan interessere den mere erfarne udi denne spændende hobby.

Møderne, som du kan læse mere om i kalenderen samt i div. omtaler, afholdes på Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg.

På hjemmesiden her, vil du løbende kunne finde omtale af aktiviteter, men siden vil også indeholde sider med arkivalier, spændende links og sikkert mere med relation til slægtsforskningens og lokalhistoriens spændende verden.

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kr. 150,00 til vores konto i Lollands Bank. Reg. Nr. 6220 Konto nr. 1103652, eller direkte til kassereren på en mødeaften.

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 75,00.

Seneste indlæg