Velkommen.

                  

Prøv dette bibliotek, det er værd at besøge

Nyhedsbrev fra Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek er det største digitaliseringsprojekt i Denmark inden for litteratur om historie, lokalhistorie, personalhistorie, slægtsforskning og relaterede emner. Der er i dag mere end 36.000 titler online, og vi er således med til at bevare den danske kulturarv. Biblioteket er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere og drives alene ved hjælp af 30 frivillige. Biblioteket er finansieret af Danske Slægtsforskere, fonde, private sponsorer og offentlige midler.

https://slaegtsbibliotek.dk/

Næste møde/foredrag i SVOO

Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.


Program for 2023 -2024

12/09/2023

  Åbent Hus
Find dine rødder – hvordan begynder man at slægtsforsk rigtigt.       

Tommy P. Christensen giver en introduktion til at slægtsforske.

Tirsdag 17/10/2023
Udvandrerne – hvem var de,

og hvor blev de af?

Hans Peter Poulsen fortæller om de ca. 10 % af befolkningen, der udvandrede fra midten af 1800-tallet til 1914. Kan vi finde deres efterkommere?


Tirsdag 07/11/2023
Lægdsruller og Stambøger

Michael Dupont fra Rigsarkivet vil fortælle om, hvordan vi kan følge vores mandlige forfædre via deres ”soldater papirer”


Tirsdag 16/1/2024
Fødselsstiftelsen i København

Hans Peter Poulsen  vil fortælle , hvad vi kan finde af oplysninger i Fødselsstiftelsens arkiver. Her kan man bl.a. finde oplysninger om uægte børn.


Tirsdag 13/02/20224
Slægtsforskning i de nordiske lande

Torben Albret Kristensen vil præsentere kildegrupper og hjælpemidler til slægtsforskning i Finland, Sverige, Norge og Island . Færøerne og Grønland kan inddrages.


Tirsdag 12/3/2024
Generalforsamling

Vi afholder den årlige generalforsamling.


Tirsdag 9/04/2024
Program følger


Caféaftener i løbet af sæsonen
Vi arbejder med vores forskning og hjælper hinanden.
Der er caféaften følgende tirsdage:
26/9, 24/10, 21/11, 30/1, 27/2, 26/3, 23/4  


Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net.
Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.svoo.dk
Alle er velkomne også nye medlemmer


 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 300 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail:
laila@vaksdata.dk

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Lene Berg Christiansen

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

Suppleant: Leif Nørskov

Internet: open4cafenet

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

Kontingentperioden følger kalenderåret. 300 kr.

Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 180,00.

 

Nye indlæg