Velkommen.

Næste møde/foredrag i SVOO

Efteråret 2018

Alle foredrag og cafeaftener er fra kl.: 19.00 til 21.00


NYT NYT

Mange nye link

se: Diverse under link


Tirsdag 22-01-2019

Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner”
Peter Wodskou Christensen fortæller ,ved eksempler fra egen
slægtsforskning , hvad man kan finde i diverse mindre benyttede
arkiver..


Tirsdag 12-02-2019

Cafeafen” med hjælp til selvhjælp – hvor vi også gerne hører, hvad
medlemmerne har af spændende ting at fortælle.


Tirsdag 26-02-2019

Besøg på Arbejdermuseet & ABA ` s afdeling i Tåstrup”
Vi skal besøge museets arkiver, der ligger på Hørsvinget 5,2630
Tåstrup. Der vil være rundvisning fra kl. 11-12:30. Vi prøver at
arrangere samkørsel


Tirsdag 12-03-2019

Cafeaften”- som ovenfor.


Tirsdag 26-03-2019

Generalforsamling, og derefter ”cafeaften”.


Tirsdag 16-04-2019

Skøde-og panteprotokoller”
Torben Albret Kristensen vil fortælle om, hvordan man kan bruge disse
protokoller til at få oplysninger om vore forfædres ejendomme.


Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net. Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.SVOO.dk Alle er velkomne også nye medlemmer, medbring gerne kaffe Ændring af programmet kan forekomme, hvis en foredragsholder er syg eller af anden årsag er forhindret i at komme.


Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til

Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, er en forening hvor nye som gamle med interesse for slægtsforskning på hobbyplan kan mødes til hyggeligt samvær med ligestillede.

I foreningen forsøger vi i løbet af sæsonen, der løber fra efterår til forår, at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, således at der er noget for den helt nye i form af bl.a. små kurser og selvhjælpsgrupper, samt at krydre det hele med spændende foredrag, der også kan interessere den mere erfarne udi denne spændende hobby.

Møderne, som du kan læse mere om i kalenderen samt i div. omtaler, afholdes på Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg.

På hjemmesiden her, vil du løbende kunne finde omtale af aktiviteter, men siden vil også indeholde sider med arkivalier, spændende links og sikkert mere med relation til slægtsforskningens og lokalhistoriens spændende verden.

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kr. 175,00 til vores konto i Lollands Bank. Reg. Nr. 6220 Konto nr. 1103652, eller direkte til kassereren på en mødeaften.

Kontingentperioden følger kalenderåret. Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 75,00.

Nye indlæg