Velkommen.

                  

 


Næste møde/foredrag i SVOO

Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.

 

Program for 2022 -2023

                 Starter 13-09-2022                       Velkommen til efterårs og vinter-                 sæsongen               

 

Tirsdag 14-03-2023
Generalforsamling

Program følger


Tirsdag 28-03-2023
Brug DAISY Bedre

Brug DAISY bedre
Ulrich Alster Klug giver et overblik over DAISYs opbygning og
demonstrerer hvordan det kan bruges til at finde indskannede
kilder og til at bestille materiale til læsning på læsesalene.

 

 


Tirsdag 11-04-2023

Hvordan boede mine forfædre?

foredrag af Erik Kann

Identifikationen og nærmere beskrivelse af forfædrenes bolig indgår som en del af de udfordringer, alle slægtsforskere gerne vil tage favntag med. Mange kilder kan anvendes i relation til boligen, men især to skiller sig ud, nemlig Skøde- og Panteprotokoller og Brandforsikringsprotokoller. Hver for sig og sammen gør netop disse kilder det muligt at komme helt tæt på forfædrenes bolig, dens indretning, historie og bestanddele. Disse kilder er så velbevarede, at de gør det muligt ikke bare at tegne et billede af den enkeltes bolig men også af samlede boligmiljøer. I sandhed nogle særdeles vigtige kilder.

 


Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net.
Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.svoo.dk
Alle er velkomne også nye medlemmer


 


Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 300 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail:
laila@vaksdata.dk

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Lene Berg Christiansen

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

Suppleant: Leif Nørskov

Internet: open4cafenet

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

Kontingentperioden følger kalenderåret. 300 kr.

Ved indmeldese efter d. 1. juni udgør kontingentet for resten af kalenderåret kr. 180,00.

 

Nye indlæg