Generalforsamling 2019

                    Indkaldelse til generalforsamling 26 marts 2019

                           Dagsorden for SVOO generalforsamling

                                       Tirsdag den 26. marts 2019

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning: ved formanden
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Ved Laila Herskind
  4. Budget for næste år fremlægges til godkendelse: Ved Laila Herskind
  5. Indkomne forslag: Skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Laila Herskind og Mogens Ugleholdt Hansen er på valg.    

Begge modtager genvalg.

  1. 8. Valg af 2 suppleanter: Kate Nielsen er på valg og modtager genvalg.
  2. Valg af revisor: Hanne H. Larsen er på valg og modtager genvalg.

10.Eventuelt: