Nyhedsbrev nr. 6 14-15

Nyhedsbrev 14-15 nr. 6

På årets første foredragsaften, den 13. jan. havde foreningen besøg af mag.art. i historie Martin Bork, som meget levende fortalte om ”Relationer mellem beboere i en landsby”.

Der var mødt ca. 45 medlemmer op samt et par gæster, som fik et meget levende og informativt foredrag om livet i en landsby. Hvem blev brugt som faddere og hvem blev ikke brugt. Hvordan man blev forbigået/udstødt, hvis man gik ud over de gængse normer, som var opbygget i byen. Så blev vi lidt klogere igen.

Ændringer i vor forening.

 Vor hidtidige kasserer Preben Hansen har meldt sig ud af vor forening, så vi har bedt suppleant Ole Junker om at overtage kasserer jobbet. Vi siger tak til Preben for en stor og flot arbejdsindsats for foreningen og siger velkommen til Ole i bestyrelsen.

Vi har i vor forening en god og velfungerende hjemmeside, hvor mange informationer er at finde – ikke mindst om vort virke og vort program, og da bestyrelsen har været præget af periodevis fravær, og dermed mindre arbejdskraft, har vi besluttet at minimere antallet af nyhedsbreve fra et om måneden til kun at udsende nyhedsbreve når der er behov for det.

 Næste møde 3 feb. 2015 kl.17.00.

 Besøg på Vordingborg Lokalarkiv, hvor vi skal se og høre om arkivet.

Vi mødes i hallen ved arkivet Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg, hvor arkivleder Else Gyldenkærne vil tage i mod os og fortælle om arkivet. Hvis vi bliver mange, vil vi blive opdelt i grupper ved rundvisningen. Husk at medbringe kaffe m.v. Besøget forventes at vare ca. 2 timer.

Møde den 24 feb. 2015 kl.19.00.

Foredrag on Køng Fabrik af Per Ole Schovsbo fra Støttegruppen.

Kontingent for 2015.

 Kontingent kr. 120,- for 2015 bedes indbetalt inden 1 marts 2015. Beløbet kan indsættes på vor konto i Lollands Bank reg. nr. 6220 konto nr.1103652, eller indbetales til kassereren ved en mødeaften. Efter den 1. marts vil dem der ikke har betalt, blive slettet af medlemslisten.

Generalforsamling: Tirsdag den 17 marts 2015 kl. 19.00.

Der indkaldes herved til generalforsamling i henhold til særskilt dagsorden.

Efter generalforsamlingen er der foredrag om Grundtvig af Kai Christiansen fra Præstø.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen