Nyhedsbrev nr. 7 2014-2015

Nyhedsbrev 14-15 nr. 7

Mødet den 24. februar 2015 om Køng Fabrik v/ Per Ole Schovsbo fra Støttegruppen blev desværre aflyst på grund af sygdom. Derfor aftalte vi at flytte mødet til
 Ny dato for mødet er 14 april 2015 kl. 19.00.
 Efter generalforsamlingen den 17. marts har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:       Per Sørensen
Kasserer indtil 1. september Ole Junker
Kasserer fra 1. september Laila Herskind
Sekretær: Inge Winberg
Webmaster: Henning Stage
Suppleanter er: Villy Olsen og Lykke Christensen.
Velkommen til de nye. Referat fra generalforsamlingen vedhæftes dette nyhedsbrev.
Det indlæg om Grundtvig v/Kai Christiansen som var planlagt til efter generalforsamlingen, måtte desværre også aflyses på grund af sygdom.
Derfor valgte bestyrelsen at fremlægge programmet for den kommende sæson, som ligeledes vedhæftes dette nyhedsbrev.
NYHED. På generalforsamlingen blev der fra forsamlingen stillet forslag om, at man efter møder med foredrag samles efter mødet for at drøfte, om der er stemning for et møde ca. 14 dage efter, for at arbejde med de ting som foredraget omhandlede. (så vi får indarbejdet det lærte). Bestyrelsen vil så reservere lokalet på Brænderigården.
Dette er indarbejdet i det nye program.
AFLYSNING: Mødet den 5. maj 2015, hvor programmet for den kommende sæson skulle præsenteret, har bestyrelsen så besluttet at aflyse.
Med venlig hilsen   Bestyrelsen
 

Nye indlæg