Program for 2021 – 2022

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn
Formål:
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, cafeaftener og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtsforskning.
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 19:00.
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs internetforbindelse.

Årskontingent: 200 kr. pr. person

Indbetales senest 1/3 til: Lollands Bank
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652
Reference: Dit navn
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 80.

Bestyrelsen:

Formand: Lykke Christensen
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg
tlf. 4051 9808 – e-mail: kogl@webspeed.dk

Kasserer: Laila Herskind
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg
tlf. 2370 2404 – e-mail: laila.herskind@gmail.com

Sekretær: Elsebeth Grüning
Bjørnevænget 9,, 4760 Nyråd

Bestyrelsesmedlem: Leif Nørskov

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage
Engvej 7, 4760 Vordingborg

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36

    Program
    Efterår 2021– Forår 2022

Tirsdag 14-9-2021     ”Åbent hus

Historiker Torben Albret Kristensen vil give en introduktion til slægtsforskning for begyndere. Der vil også være noget for lidt mere øvede

 

Tirsdag 12-10-2021

”Besøg på Lokalarkivet i Vordingborg”

Vi besøger Lokalarkivet i Vordingborg. Det ligger i den bagerste del af Vordingborg Bibliotek. Bemærk at besøget er fra kl. 14-16, da det skal være i arkivets åbningstid.

 

Tirsdag 16-11-2021

”Alle tiders værste plage – Pestens lange linjer”

Michael Dupont fra Rigsarkivet kommer og fortæller om hvor og hvornår pesten ramte, og hvad det betød for vores forfædres l

 

Tirsdag 18-01-2022   udgår på grund af corona

”At skrive en slægtsbog”

Bent Straagaard vil fortælle om, hvordan man bruger sin slægtsforskning til at udgive en bog.

 

Tirsdag 22-02-2022

”At skrive en slægtsbog”

Bent Straagaard vil fortælle om, hvordan man bruger sin slægtsforskning til at udgive en bog.

 

Tirsdag-22-03-2022

”Generalforsamling”

Før den årlige generalforsamling vil der være et foredrag. –emne følger. Derefter afholdes generalforsamling.

 

Tirsdag 26-04-2022

”Reventlow – og skoleloven”

Historiker Jesper Munk Andersen tager os med en dag i skolen på godset i 1790’erne. Hvad var formålet med skoleloven 1814?j

(muligvis udgår dette foredrag, da foredragsholderen ikke arbejder på Revenlow Museet mere)..I så tilfælde finder vi noget andet.

Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net.

Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.SVOO.dk

Alle er velkomne også nye medlemmer

Alle møder begynder kl. 19.00 .Møderne foregår i cafeen på Brænderigården,Algade 104, Vordingborg

Ændring i programmet kan forekomme ved sygdom eller andre forhindringer hos vore foredragsholdere